Vorige | Volgende
Verkocht

Baarle-Nassau

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP: PERCELEN CULTUURGROND TE BAARLE NASSAU

Namens onze opdrachtgever bieden wij diverse kavels cultuurgronden te Baarle Nassau te koop aan. De kavels worden aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavels, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden. Het is mogelijk op een of meerdere kavels of op het geheel te bieden.

De inschrijving sluit op wwwoensdag 6 december om 12:00 uur.

De totale oppervlakte van alle kavels bedraagt 27.68.45 hectaren en zijn als volgt verdeeld:

Kavel I:
Grootte: 12.94.40 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 474, 476 en 936
Deze kavel ligt zuiden van het dorp Baarle Nassau en wordt ontsloten aan de Zevenhuizenbaan. Er is 1 dam aanwezig die ontsluiting geeft via de Zevenhuizenbaan. Er zijn tevens nog 4 dammen voor ontsluiting op een naast gelegen zandpad welke weer uitmond op de Zevenhuizenbaan. Grondslag betreft Veldpodzolgronden: leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21) en Goorendgronden: leemarm en zwak lemig fin zand (pZn21). Deklaag ca. 20 cm, het perceel is egaal.

Het perceel is geregistreerd als tijdelijk grasland. In de kavel ligt een stukje bos, bestaande uit naald- en loofbomen, oppervlakte ca. 00.42.55 ha. Er is een sloot gelegen aan de noord- en westzijde. Het slootvuil aan de zuidzijde van de huiskavel wordt ontvangen op het schouwpad welke buiten de huiskavel valt.

De zuidzijde van het perceel is gelegen aan Ecologische hoofdstructuur.

De laatste jaren is het perceel ten delen gebruikt als grasland en bouwland.

Kavel II:
Grootte: 12.51.90 hectare
Bestaande uit: Bestaande uit gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 475 en 477.
Deze kavel ligt ten zuiden van het dorp Baarle-Nassau en wordt ontsloten aan de Zevenhuizenbaan. Er zijn 2 dammen aanwezig die ontsluiting bieden via de Zevenhuizenbaan. Er zijn 5 hydranten gelegen in het perceel en er is een aansluiting om water onder de weg aan te voeren naar kavel III. Op kavel II is nog een oude niet vergunde put aanwezig en kan mogelijk middels eigen vergunning inzetbaar worden gemaakt. Grondslag betreft Veldpodzolgrondel: leemarm en zwak lemig fijn zand en Goorendgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. (pZn21). Deklaag ca. 20 cm, het perceel is egaal. Er is een sloot aan de noordzijde van het perceel.
Het slootvuil aan de zuidzijde van de huiskavel wordt ontvangen op het schouwpad welke buiten de huiskavel valt.

De zuidzijde van het perceel is gelegen aan Ecologische hoofdstructuur.

De laatste jaren is het perceel ten delen gebruik als grasland en bouwland.

Kavel III
Grootte: 02.22.15 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 410
Deze kavel ligt ten zuiden van het dorp Baarle-Nassau en wordt ontsloten aan de Zevenhuizenbaan. Er zijn 2 dammen aanwezig die ontsluiting bieden via de Zevenhuizenbaan. Grondslag betreft Veldpodzolgrondel: leemarm en zwak lemig fijn zand en Goorendgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. (pZn21). Deklaag ca. 20 cm, het perceel is egaal. Het perceel heeft aan de zuidzijde een sloot.

De oostzijde van het perceel is gelegen aan een ecologische hoofdstructuur.

De laatste jaren is het perceel gebruikt als grasland en bouwland.

Kavel IV
Dit betreft een combinatie van kavel I en II. Grootte: 25.46.30 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 474, 475, 476, 477 en 936

Kavel V
Dit betreft een combinatie van kavel II en III. Grootte: 14.74.05 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 475, 477 en 410.

Kavel VI
Dit betreft een combinatie van kavel I, II en III, oftewel 'de massa'. Grootte: 27.68.45 hectare
Bestaande uit gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 410, 474, 475, 476, 477 en 936.

Bestemmingsplan:
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2008”, van de gemeente Baarle-Nassau (verbeelding 1 blad 6), gewijzigd vastgesteld door de raad van deze gemeente op 16 juli 2009.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
“A” Agrarisch.
“N” Natuur- en Bosgebied.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer Van Laarhoven.
Dit kan per e-mail: koop@vhno.nl / telefoon: +31 (0)76 560 2007

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
melkveehouderij

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
27 ha 68 a 45 ca m²

Kadastrale gegevens

Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 94 a 90 ca
Perceel
BLE01-Q-936
Perceelnaam
Baarle-nassau Q 936
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 23 a 45 ca
Perceel
BLE01-Q-474
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 474
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 47 a 10 ca
Perceel
BLE01-Q-475
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 475
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 76 a 5 ca
Perceelnaam
Baarle-Nasseu Q 476
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
9 ha 4 a 80 ca
Perceel
BLE01-Q-477
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 477
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 22 a 15 ca
Perceel
BLE01-Q-410
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 410

Veilinginformatie

Eind datum
2023-12-06T12:00

Omschrijving

TE KOOP: PERCELEN CULTUURGROND TE BAARLE NASSAU

Namens onze opdrachtgever bieden wij diverse kavels cultuurgronden te Baarle Nassau te koop aan. De kavels worden aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavels, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden. Het is mogelijk op een of meerdere kavels of op het geheel te bieden.

De inschrijving sluit op wwwoensdag 6 december om 12:00 uur.

De totale oppervlakte van alle kavels bedraagt 27.68.45 hectaren en zijn als volgt verdeeld:

Kavel I:
Grootte: 12.94.40 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 474, 476 en 936
Deze kavel ligt zuiden van het dorp Baarle Nassau en wordt ontsloten aan de Zevenhuizenbaan. Er is 1 dam aanwezig die ontsluiting geeft via de Zevenhuizenbaan. Er zijn tevens nog 4 dammen voor ontsluiting op een naast gelegen zandpad welke weer uitmond op de Zevenhuizenbaan. Grondslag betreft Veldpodzolgronden: leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21) en Goorendgronden: leemarm en zwak lemig fin zand (pZn21). Deklaag ca. 20 cm, het perceel is egaal.

Het perceel is geregistreerd als tijdelijk grasland. In de kavel ligt een stukje bos, bestaande uit naald- en loofbomen, oppervlakte ca. 00.42.55 ha. Er is een sloot gelegen aan de noord- en westzijde. Het slootvuil aan de zuidzijde van de huiskavel wordt ontvangen op het schouwpad welke buiten de huiskavel valt.

De zuidzijde van het perceel is gelegen aan Ecologische hoofdstructuur.

De laatste jaren is het perceel ten delen gebruikt als grasland en bouwland.

Kavel II:
Grootte: 12.51.90 hectare
Bestaande uit: Bestaande uit gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 475 en 477.
Deze kavel ligt ten zuiden van het dorp Baarle-Nassau en wordt ontsloten aan de Zevenhuizenbaan. Er zijn 2 dammen aanwezig die ontsluiting bieden via de Zevenhuizenbaan. Er zijn 5 hydranten gelegen in het perceel en er is een aansluiting om water onder de weg aan te voeren naar kavel III. Op kavel II is nog een oude niet vergunde put aanwezig en kan mogelijk middels eigen vergunning inzetbaar worden gemaakt. Grondslag betreft Veldpodzolgrondel: leemarm en zwak lemig fijn zand en Goorendgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. (pZn21). Deklaag ca. 20 cm, het perceel is egaal. Er is een sloot aan de noordzijde van het perceel.
Het slootvuil aan de zuidzijde van de huiskavel wordt ontvangen op het schouwpad welke buiten de huiskavel valt.

De zuidzijde van het perceel is gelegen aan Ecologische hoofdstructuur.

De laatste jaren is het perceel ten delen gebruik als grasland en bouwland.

Kavel III
Grootte: 02.22.15 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 410
Deze kavel ligt ten zuiden van het dorp Baarle-Nassau en wordt ontsloten aan de Zevenhuizenbaan. Er zijn 2 dammen aanwezig die ontsluiting bieden via de Zevenhuizenbaan. Grondslag betreft Veldpodzolgrondel: leemarm en zwak lemig fijn zand en Goorendgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. (pZn21). Deklaag ca. 20 cm, het perceel is egaal. Het perceel heeft aan de zuidzijde een sloot.

De oostzijde van het perceel is gelegen aan een ecologische hoofdstructuur.

De laatste jaren is het perceel gebruikt als grasland en bouwland.

Kavel IV
Dit betreft een combinatie van kavel I en II. Grootte: 25.46.30 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 474, 475, 476, 477 en 936

Kavel V
Dit betreft een combinatie van kavel II en III. Grootte: 14.74.05 hectare
Bestaande uit: gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 475, 477 en 410.

Kavel VI
Dit betreft een combinatie van kavel I, II en III, oftewel 'de massa'. Grootte: 27.68.45 hectare
Bestaande uit gemeente Baarle-Nassau, sectie Q, nummer 410, 474, 475, 476, 477 en 936.

Bestemmingsplan:
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2008”, van de gemeente Baarle-Nassau (verbeelding 1 blad 6), gewijzigd vastgesteld door de raad van deze gemeente op 16 juli 2009.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
“A” Agrarisch.
“N” Natuur- en Bosgebied.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer Van Laarhoven.
Dit kan per e-mail: koop@vhno.nl / telefoon: +31 (0)76 560 2007

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
melkveehouderij

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
27 ha 68 a 45 ca m²

Kadastrale gegevens

Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 94 a 90 ca
Perceel
BLE01-Q-936
Perceelnaam
Baarle-nassau Q 936
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 23 a 45 ca
Perceel
BLE01-Q-474
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 474
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 47 a 10 ca
Perceel
BLE01-Q-475
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 475
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 76 a 5 ca
Perceelnaam
Baarle-Nasseu Q 476
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
9 ha 4 a 80 ca
Perceel
BLE01-Q-477
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 477
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 22 a 15 ca
Perceel
BLE01-Q-410
Perceelnaam
Baarle-Nassau Q 410

Veilinginformatie

Eind datum
2023-12-06T12:00

Foto's

Kaart Baarle-Nassau

naar Baarle-Nassau
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand