Vorige | Volgende

Goedereede

Verkoop bij inschrijving

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij een perceel landbouwgrond aan, aan de Oostdijksweg te Goedereede. Het perceel wordt aangeboden via inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden grond, de te volgen procedure en de geldende inschrijfvoorwaarden.

Het perceel landbouwgrond is gelegen aan de Oostdijkseweg, tussen Goedereede en Ouddorp in het buurtschap Oostdijk. het geheel heeft een oppervlakte van 01.22.60 hectare. De grond is gelegen in een semi-agrarisch landschap en is goed bereikbaar via de kruising Plaatweg en Oostdijkseweg. Het perceel is aan de Oost en zuidzijde begrenst middels watervoerende sloten (getypeerd als sloot en wegsloot). Aan de noord- en zuidzijde van de kavel is een elzensingel gelegen. De oostzijde is begrensd door een particuliere woning met bossages omgeven.

De landbouwgrond heeft een redelijk goede agrarische vorm met een maximale teeltlengte van ca. 165 meter en een gemiddelde breedte van 60 meter. het perceel wordt op de bodemkaart gekenmerkt als zandgrond, waarbij de bovenlaag een uitloper van de duinen vormt. Dieper in de ondergrond, bevindt zich een zeekleiafzetting wat het perceel goed vochthoudend maakt. De bodem behoort tot de kalkloze zandgronden met enige teeltlaag daarop aanwezig. De grond is leemarm tot zwak lemig. De grond is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van mais. Op het perceel zijn in 2017 voor het laatst aardappelen geteeld.

Betalings- en productierechten:
Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Niet van toepassing.

Ruimtelijke ordening:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Goedereede' vastgesteld door de raad van de gemeente Goeree-overflakkee op 4 september 2014. Blijkens het bestemmingsplan geldt de bestemming:
- Agrarisch met waarden - natuur- en landschapswaarden
- waarde: Archeologie 5
-gebiedsaanduiding: wro wijzigingszone - wijzigingsgebied
Conform het natuurbeheerplan van de Provincie Zuid-Holland is het perceel opgenomen als ambitienatuur en als cruciale en niet-herlokaliseerbaar NNN gebied 'binnenduinrand Goeree'.

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die zijn te raadplegen via www.omgevingsloket.nl

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

De inschrijvingen dienen uiterlijk 13 mei om 12:00 te zijn ontvangen. Inschrijving geschiedt uitsluitend op het door de makelaar uitgegeven inschrijfformulier.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer F.C. (Frank) Jansen.
Dit kan per e-mail: info@vhno.nl of fj@vhno.nl
telefonisch: 06 38 08 45 26.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
1 ha 22 a 60 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 22 a 60 ca
Perceel
GRD01-D-252
Perceelnaam
Goedereede D 252

Veilinginformatie

Eind datum
2024-05-13T10:33

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij een perceel landbouwgrond aan, aan de Oostdijksweg te Goedereede. Het perceel wordt aangeboden via inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden grond, de te volgen procedure en de geldende inschrijfvoorwaarden.

Het perceel landbouwgrond is gelegen aan de Oostdijkseweg, tussen Goedereede en Ouddorp in het buurtschap Oostdijk. het geheel heeft een oppervlakte van 01.22.60 hectare. De grond is gelegen in een semi-agrarisch landschap en is goed bereikbaar via de kruising Plaatweg en Oostdijkseweg. Het perceel is aan de Oost en zuidzijde begrenst middels watervoerende sloten (getypeerd als sloot en wegsloot). Aan de noord- en zuidzijde van de kavel is een elzensingel gelegen. De oostzijde is begrensd door een particuliere woning met bossages omgeven.

De landbouwgrond heeft een redelijk goede agrarische vorm met een maximale teeltlengte van ca. 165 meter en een gemiddelde breedte van 60 meter. het perceel wordt op de bodemkaart gekenmerkt als zandgrond, waarbij de bovenlaag een uitloper van de duinen vormt. Dieper in de ondergrond, bevindt zich een zeekleiafzetting wat het perceel goed vochthoudend maakt. De bodem behoort tot de kalkloze zandgronden met enige teeltlaag daarop aanwezig. De grond is leemarm tot zwak lemig. De grond is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van mais. Op het perceel zijn in 2017 voor het laatst aardappelen geteeld.

Betalings- en productierechten:
Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Niet van toepassing.

Ruimtelijke ordening:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Goedereede' vastgesteld door de raad van de gemeente Goeree-overflakkee op 4 september 2014. Blijkens het bestemmingsplan geldt de bestemming:
- Agrarisch met waarden - natuur- en landschapswaarden
- waarde: Archeologie 5
-gebiedsaanduiding: wro wijzigingszone - wijzigingsgebied
Conform het natuurbeheerplan van de Provincie Zuid-Holland is het perceel opgenomen als ambitienatuur en als cruciale en niet-herlokaliseerbaar NNN gebied 'binnenduinrand Goeree'.

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die zijn te raadplegen via www.omgevingsloket.nl

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

De inschrijvingen dienen uiterlijk 13 mei om 12:00 te zijn ontvangen. Inschrijving geschiedt uitsluitend op het door de makelaar uitgegeven inschrijfformulier.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer F.C. (Frank) Jansen.
Dit kan per e-mail: info@vhno.nl of fj@vhno.nl
telefonisch: 06 38 08 45 26.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
1 ha 22 a 60 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 22 a 60 ca
Perceel
GRD01-D-252
Perceelnaam
Goedereede D 252

Veilinginformatie

Eind datum
2024-05-13T10:33

Foto's

Kaart Goedereede

naar Goedereede
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand