Vorige | Volgende
Verkocht

Willemstad

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij een perceel landbouwgrond aan de Noordlangeweg te Willemstad aan. De kavel wordt aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavel, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden.

De inschrijving sluit op 30 november 2022 om 12:00 uur.

De kavel landbouwgrond is gelegen aan de Noordlangeweg, tussen Fijnaart en Willemstad en heeft een oppervlakte van 09.86.20 hectare. De grond is gelegen in een zeer goed akkerbouwgebied met goede ontsluitingswegen. De kavel is ontsloten via de Noordlangeweg en heeft twee zelfstandige dammen welke aansluiten op de openbare weg. Rondom de kavel zijn watervoerende sloten aanwezig welke gebruikt kunnen worden voor beregening.

De kavel heeft een goede agrarische vorm en wordt in het midden doorsneden door een greppel. Dit resulteert in twee teelteenheden van ca. 5,5 en 4,3 hectare grond met een uitstekende vorm. De kavel is gelegen in een getijde-afzettingsvlakte wat resulteert in een verticaal homogeen opgebouwde en kalkrijke zeekleigrond (profielverloop 5). De grond heeft een aflopend profiel met zavelgrond op ca. 1 meter beneden maaiveld. De bovengrond bestaat uit zware zavel/lichte klei met een afslibbaarheid van ca. 30- 35%.

De kavel is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van Aardappelen (1 op 4), tarwe (2 op 4), sperziebonen, bieten of uien (1 op 4).

Bijzonderheden:
De inschrijvingen dienen uiterlijk 30 november 2022 om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden kunnen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor opvragen.

Betalings- en productierechten:
Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Niet van toepassing.

Vigerende bestemmingsplan:
De percelen zijn allen gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” vastgesteld door de gemeente Hollands Kroon op 17 oktober 2011. Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn de percelen aangewezen met de volgende bestemmingen:
- Enkelbestemming : Agrarisch
- Dubbelbestemming : Waarde - Archeologie 5 en 6

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer F.C. (Frank) Jansen.
Dit kan per e-mail: info@vhno.nl of fj@vhno.nl
telefonisch: 06 38 08 45 26.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
9 ha 86 a 20 ca m²
Totaal hectare
9 ha 86 a 20 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
9 ha 86 a 20 ca
Perceel
WLS00-H-20
Perceelnaam
Willemstad H 20

Veilinginformatie

Eind datum
2022-11-30T12:00

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij een perceel landbouwgrond aan de Noordlangeweg te Willemstad aan. De kavel wordt aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavel, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden.

De inschrijving sluit op 30 november 2022 om 12:00 uur.

De kavel landbouwgrond is gelegen aan de Noordlangeweg, tussen Fijnaart en Willemstad en heeft een oppervlakte van 09.86.20 hectare. De grond is gelegen in een zeer goed akkerbouwgebied met goede ontsluitingswegen. De kavel is ontsloten via de Noordlangeweg en heeft twee zelfstandige dammen welke aansluiten op de openbare weg. Rondom de kavel zijn watervoerende sloten aanwezig welke gebruikt kunnen worden voor beregening.

De kavel heeft een goede agrarische vorm en wordt in het midden doorsneden door een greppel. Dit resulteert in twee teelteenheden van ca. 5,5 en 4,3 hectare grond met een uitstekende vorm. De kavel is gelegen in een getijde-afzettingsvlakte wat resulteert in een verticaal homogeen opgebouwde en kalkrijke zeekleigrond (profielverloop 5). De grond heeft een aflopend profiel met zavelgrond op ca. 1 meter beneden maaiveld. De bovengrond bestaat uit zware zavel/lichte klei met een afslibbaarheid van ca. 30- 35%.

De kavel is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van Aardappelen (1 op 4), tarwe (2 op 4), sperziebonen, bieten of uien (1 op 4).

Bijzonderheden:
De inschrijvingen dienen uiterlijk 30 november 2022 om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden kunnen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor opvragen.

Betalings- en productierechten:
Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Niet van toepassing.

Vigerende bestemmingsplan:
De percelen zijn allen gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” vastgesteld door de gemeente Hollands Kroon op 17 oktober 2011. Volgens het vigerende bestemmingsplan zijn de percelen aangewezen met de volgende bestemmingen:
- Enkelbestemming : Agrarisch
- Dubbelbestemming : Waarde - Archeologie 5 en 6

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de verbeelding en voorschriften die zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer F.C. (Frank) Jansen.
Dit kan per e-mail: info@vhno.nl of fj@vhno.nl
telefonisch: 06 38 08 45 26.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
9 ha 86 a 20 ca m²
Totaal hectare
9 ha 86 a 20 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
9 ha 86 a 20 ca
Perceel
WLS00-H-20
Perceelnaam
Willemstad H 20

Veilinginformatie

Eind datum
2022-11-30T12:00

Foto's

Kaart Willemstad

naar Willemstad
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand