Vorige | Volgende
Verkocht

Herwijnen

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij diverse kavels cultuurgrond te Herwijnen te koop aan. De kavels worden aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavels, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden.

Het is mogelijk op één of meerdere kavels of op het geheel te bieden. U dient dit uitdrukkelijk aan te geven op uw inschrijvingsformulier.

De inschrijving sluit op maandag 3 juli 2023 om 12:00 uur.

De te verkopen onroerende zaken betreffen percelen cultuurgrond, gelegen in de gemeente Herwijnen gelegen tussen de Betuweroute en de Waal en zijn voor agrarisch verkeer bereikbaar via de N830. De kavels hebben allen een eigen detailontsluiting.

De cultuurgrond is verpacht tot en met 31 december 2023 en de aanwezige jachtrechten tot medio en eind 2026.

De totale oppervlakte van alle kavels bedraagt 13.28.50 hectare en zijn als volgt verdeeld:

Kavel I, groot 04.80.60 hectare
Kavel II, groot 04.33.10 hectare
Kavel III, groot 04.14.80 hectare

Het is toegestaan om, in combinatie met anderen, een bod op het geheel uit te brengen.

Kavel I
Deze kavel ligt ten westen van het dorp Herwijnen en wordt ontsloten aan de Graaf Reinaldweg.
De kavel wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door een B-watergang. De begrenzing aan de westzijde betreft een C-watergang. Aan de noordzijde ligt een A-watergang.
De kavel heeft een rechthoekige vorm en is begreppeld. De grondsoort betreft kalkloze rivierklei (Rn44C). De afgelopen jaren is de kavel gebruikt voor de teelt van maïs.

Kavel II
Deze kavel ligt ten noordoosten van het dorp Herwijnen en wordt ontsloten aan de Broekgraaf en Peersteeg.
De kavel wordt rondom begrensd door een B-watergang. De kavel heeft een rechthoekige vorm en is begreppeld.
De grondsoort betreft kalkloze rivierklei (Rn47C). De afgelopen jaren is de kavel gebruikt als grasland.

Kavel III
Deze kavel ligt ten noordoosten van het dorp Herwijnen en wordt ontsloten aan de Broekgraaf.
De kavel wordt aan de noord-, oost- en westzijde begrensd door een B-watergang. Aan de zuidzijde ligt een A-watergang.
De kavel heeft een rechthoekige vorm en is begreppeld. De grondsoort betreft kalkloze rivierklei (Rn44C). De afgelopen jaren is de kavel gebruikt als grasland.

Bijzonderheden:
De percelen zijn op dit moment geliberaliseerd verpacht.

Bestemmingsplan:
De percelen met de kadastrale aanduiding Gemeente Herwijnen is gelegen in het bestemmingsplan “Bestemmingplan Buitengebied 2012', vastgesteld door de raad van de gemeente Lingewaal op 9 oktober 2012 Volgens dit bestemmingsplan is het taxatieobject aangewezen met de:
- enkelbestemming 'Agrarisch'
- dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologische verwachting’
- dubbelbestemming 'Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek (NEN 5740) verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer A.J. (Antonie) van der Ven
Dit kan per e-mail: koop@vhno.nl / telefoon: +31 (0)76 560 2007

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
13 ha 28 a 50 ca m²
Totaal hectare
13 ha 55 a 50 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 80 a 60 ca
Perceel
HWN02-T-384
Perceelnaam
Herwijnen T 384
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 33 a 10 ca
Perceel
HWN02-U-47
Perceelnaam
Herwijnen U 47
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 41 a 80 ca
Perceel
HWN02-U-105
Perceelnaam
Herwijnen U 105

Veilinginformatie

Eind datum
2023-07-03T10:04

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij diverse kavels cultuurgrond te Herwijnen te koop aan. De kavels worden aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavels, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden.

Het is mogelijk op één of meerdere kavels of op het geheel te bieden. U dient dit uitdrukkelijk aan te geven op uw inschrijvingsformulier.

De inschrijving sluit op maandag 3 juli 2023 om 12:00 uur.

De te verkopen onroerende zaken betreffen percelen cultuurgrond, gelegen in de gemeente Herwijnen gelegen tussen de Betuweroute en de Waal en zijn voor agrarisch verkeer bereikbaar via de N830. De kavels hebben allen een eigen detailontsluiting.

De cultuurgrond is verpacht tot en met 31 december 2023 en de aanwezige jachtrechten tot medio en eind 2026.

De totale oppervlakte van alle kavels bedraagt 13.28.50 hectare en zijn als volgt verdeeld:

Kavel I, groot 04.80.60 hectare
Kavel II, groot 04.33.10 hectare
Kavel III, groot 04.14.80 hectare

Het is toegestaan om, in combinatie met anderen, een bod op het geheel uit te brengen.

Kavel I
Deze kavel ligt ten westen van het dorp Herwijnen en wordt ontsloten aan de Graaf Reinaldweg.
De kavel wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door een B-watergang. De begrenzing aan de westzijde betreft een C-watergang. Aan de noordzijde ligt een A-watergang.
De kavel heeft een rechthoekige vorm en is begreppeld. De grondsoort betreft kalkloze rivierklei (Rn44C). De afgelopen jaren is de kavel gebruikt voor de teelt van maïs.

Kavel II
Deze kavel ligt ten noordoosten van het dorp Herwijnen en wordt ontsloten aan de Broekgraaf en Peersteeg.
De kavel wordt rondom begrensd door een B-watergang. De kavel heeft een rechthoekige vorm en is begreppeld.
De grondsoort betreft kalkloze rivierklei (Rn47C). De afgelopen jaren is de kavel gebruikt als grasland.

Kavel III
Deze kavel ligt ten noordoosten van het dorp Herwijnen en wordt ontsloten aan de Broekgraaf.
De kavel wordt aan de noord-, oost- en westzijde begrensd door een B-watergang. Aan de zuidzijde ligt een A-watergang.
De kavel heeft een rechthoekige vorm en is begreppeld. De grondsoort betreft kalkloze rivierklei (Rn44C). De afgelopen jaren is de kavel gebruikt als grasland.

Bijzonderheden:
De percelen zijn op dit moment geliberaliseerd verpacht.

Bestemmingsplan:
De percelen met de kadastrale aanduiding Gemeente Herwijnen is gelegen in het bestemmingsplan “Bestemmingplan Buitengebied 2012', vastgesteld door de raad van de gemeente Lingewaal op 9 oktober 2012 Volgens dit bestemmingsplan is het taxatieobject aangewezen met de:
- enkelbestemming 'Agrarisch'
- dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologische verwachting’
- dubbelbestemming 'Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek (NEN 5740) verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer A.J. (Antonie) van der Ven
Dit kan per e-mail: koop@vhno.nl / telefoon: +31 (0)76 560 2007

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
13 ha 28 a 50 ca m²
Totaal hectare
13 ha 55 a 50 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 80 a 60 ca
Perceel
HWN02-T-384
Perceelnaam
Herwijnen T 384
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 33 a 10 ca
Perceel
HWN02-U-47
Perceelnaam
Herwijnen U 47
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 41 a 80 ca
Perceel
HWN02-U-105
Perceelnaam
Herwijnen U 105

Veilinginformatie

Eind datum
2023-07-03T10:04

Foto's

Kaart Herwijnen

naar Herwijnen
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand