Vorige | Volgende
Verkocht

Koudekerke

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP : 3 PERCELEN CULTUURGROND TE KOUDEKERKE

Deze 3 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 06.19.13 ha zijn gelegen ten oosten van Koudekerke, aan de Middelburgsestraat. De percelen K 2245 en K 2246 vormen gezamenlijk één perceel welk ontsloten is via de Meinersweg. Het perceel K 2653 is ontsloten via de parallelweg ter hoogte van de rondweg Koudekerke.

Grondsoort:
Zeekleigrond met plaatselijk veen binnen 120 centimeter.

Teeltplan:
Het bouwplan van de percelen Valkenisse K 2245 en 2246 was de afgelopen jaren als volgt :
Grasland/aardappelen (2022); grasland (2021); grasland
(2020); gras/mais (2019); bloemenzaad (2018)

en voor perceel Valkenisse K 2653:
Gras/wintertarwe (2022); bloemenzaad / gras (2021-2020-2019-2018);

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorzieing WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Het perceel Valkenisse K 2245 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten gunste van Gasunie Transport Services B.V.

Vigerende bestemmingsplan:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Veere” van de Gemeente Veere en heeft de bestemming “Enkelbestemming Agrarisch met waarden – Landschapswaarden”, “Dubbelbestemming Waarde – Archeologie – 3”, “Dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie”
“Gebiedsaanduiding other: open, nagenoeg onbebouwd gebied”, “Gebiedsaanduiding other: zone nieuwe landgoederen en landschapscampings“ en “Gebiedsaanduiding geluidszone – weg”.
Het perceel Valkenisse K 2245 heeft de bestemming “Dubbelbestemming Leiding – Gas”.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in de bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor (de heer Luc Vermue)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
6 ha 19 a 13 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 60 a 5 ca
Perceel
VKN00-K-2245
Perceelnaam
Valkenisse K 2245
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 72 a 5 ca
Perceel
VKN00-K-2246
Perceelnaam
Valkenisse K 2246
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
0 ha 87 a 3 ca
Perceel
VKN00-K-2653
Perceelnaam
Valkenisse K 2653

Omschrijving

TE KOOP : 3 PERCELEN CULTUURGROND TE KOUDEKERKE

Deze 3 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 06.19.13 ha zijn gelegen ten oosten van Koudekerke, aan de Middelburgsestraat. De percelen K 2245 en K 2246 vormen gezamenlijk één perceel welk ontsloten is via de Meinersweg. Het perceel K 2653 is ontsloten via de parallelweg ter hoogte van de rondweg Koudekerke.

Grondsoort:
Zeekleigrond met plaatselijk veen binnen 120 centimeter.

Teeltplan:
Het bouwplan van de percelen Valkenisse K 2245 en 2246 was de afgelopen jaren als volgt :
Grasland/aardappelen (2022); grasland (2021); grasland
(2020); gras/mais (2019); bloemenzaad (2018)

en voor perceel Valkenisse K 2653:
Gras/wintertarwe (2022); bloemenzaad / gras (2021-2020-2019-2018);

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorzieing WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Zakelijke rechten:
Het perceel Valkenisse K 2245 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten gunste van Gasunie Transport Services B.V.

Vigerende bestemmingsplan:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Veere” van de Gemeente Veere en heeft de bestemming “Enkelbestemming Agrarisch met waarden – Landschapswaarden”, “Dubbelbestemming Waarde – Archeologie – 3”, “Dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie”
“Gebiedsaanduiding other: open, nagenoeg onbebouwd gebied”, “Gebiedsaanduiding other: zone nieuwe landgoederen en landschapscampings“ en “Gebiedsaanduiding geluidszone – weg”.
Het perceel Valkenisse K 2245 heeft de bestemming “Dubbelbestemming Leiding – Gas”.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in de bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor (de heer Luc Vermue)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
6 ha 19 a 13 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 60 a 5 ca
Perceel
VKN00-K-2245
Perceelnaam
Valkenisse K 2245
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 72 a 5 ca
Perceel
VKN00-K-2246
Perceelnaam
Valkenisse K 2246
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
0 ha 87 a 3 ca
Perceel
VKN00-K-2653
Perceelnaam
Valkenisse K 2653

Foto's

Kaart Koudekerke

naar Koudekerke
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand