Vorige | Volgende
Verkocht

Bruchem

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP: PERCELEN LANDBOUWGROND TE BRUCHEM/ZALTBOMMEL

Het betreft drie aaneengesloten percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van circa 06.00.00 ha.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is grasland.

Kwaliteit:
Het betreft rechthoekig gevormde percelen, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden; zware klei (Rn44C).

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de zijde van de Middelsteeg grenzen percelen aan een A- watergang.
Voor het overige is sprake van B- of C- watergangen. De percelen zijn begreppeld.

Staat van onderhoud:
De percelen verkeren in een redelijk tot goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
De percelen zijn rechtstreeks ontsloten aan de openbare weg. Dit betreft aan de noordzijde de Middelsteeg (Zaltbommel) en aan de zuidzijde de Krangstraat (Bruchem). De ontsluiting aan de Krangstraat (Bruchem) komt te vervallen.

Bijzonderheden:
Van perceel Zaltbommel L 49 zal een strook van ongeveer 50 meter vanaf de Krangstraat worden afgesplitst. Deze strook (inclusief schuur) blijft eigendom van de verkoper en valt dus buiten deze verkoop.

Kadastraal bekend:
Betreft de percelen Zaltbommel, sectie L, nummers:
49 (deels) , groot circa 04.45.65 ha
1316, groot 01.44.35 ha
1315, groot 00.10.00 ha

Samen groot - circa 06.00.00 ha

Het exact inmeten van de af te splitsen strook zal plaatsvinden na de koopovereenkomst en voor de datum akte van levering.

Oplevering:
De percelen worden opgeleverd in nader overleg. De percelen zijn thans nog verpacht tot 31 december 2024. Er is sprake van een verhuur jachtrent met een einddatum van 2034.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Bestemming:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel. De bestemming van het object betreft Agrarisch (met waarden) en mogelijk Archeologische waarden.

Antispeculatiebeding:
In de koopovereenkomst (en akte van levering) zal een antispeculatiebeding worden opgenomen. De looptijd hiervan bedraagt 20 jaar van datum van de akte van levering en omhelst dat wanneer de gronden worden doorverkocht voor toekomstige ontwikkeling van woningbouw dan wel bedrijventerrein als ook zelfrealisatie, de waarde boven de dan geldende agrarische waarde wordt gedeeld met de huidige eigenaren/verkopers.


Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met ons kantoor, de heer J.H. Oomen

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
6 ha 0 a 0 ca m²
Prijs per Ha
125000

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
4 ha 45 a 65 ca
Perceel
ZBM00-L-49
Perceelnaam
Zaltbommel L 49
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 10 a 0 ca
Perceel
ZBM00-L-1315
Perceelnaam
Zaltbommel L 1315
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 44 a 35 ca
Perceel
ZBM00-L-1316
Perceelnaam
Zaltbommel L 1316

Omschrijving

TE KOOP: PERCELEN LANDBOUWGROND TE BRUCHEM/ZALTBOMMEL

Het betreft drie aaneengesloten percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van circa 06.00.00 ha.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is grasland.

Kwaliteit:
Het betreft rechthoekig gevormde percelen, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden; zware klei (Rn44C).

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de zijde van de Middelsteeg grenzen percelen aan een A- watergang.
Voor het overige is sprake van B- of C- watergangen. De percelen zijn begreppeld.

Staat van onderhoud:
De percelen verkeren in een redelijk tot goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
De percelen zijn rechtstreeks ontsloten aan de openbare weg. Dit betreft aan de noordzijde de Middelsteeg (Zaltbommel) en aan de zuidzijde de Krangstraat (Bruchem). De ontsluiting aan de Krangstraat (Bruchem) komt te vervallen.

Bijzonderheden:
Van perceel Zaltbommel L 49 zal een strook van ongeveer 50 meter vanaf de Krangstraat worden afgesplitst. Deze strook (inclusief schuur) blijft eigendom van de verkoper en valt dus buiten deze verkoop.

Kadastraal bekend:
Betreft de percelen Zaltbommel, sectie L, nummers:
49 (deels) , groot circa 04.45.65 ha
1316, groot 01.44.35 ha
1315, groot 00.10.00 ha

Samen groot - circa 06.00.00 ha

Het exact inmeten van de af te splitsen strook zal plaatsvinden na de koopovereenkomst en voor de datum akte van levering.

Oplevering:
De percelen worden opgeleverd in nader overleg. De percelen zijn thans nog verpacht tot 31 december 2024. Er is sprake van een verhuur jachtrent met een einddatum van 2034.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Bestemming:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel. De bestemming van het object betreft Agrarisch (met waarden) en mogelijk Archeologische waarden.

Antispeculatiebeding:
In de koopovereenkomst (en akte van levering) zal een antispeculatiebeding worden opgenomen. De looptijd hiervan bedraagt 20 jaar van datum van de akte van levering en omhelst dat wanneer de gronden worden doorverkocht voor toekomstige ontwikkeling van woningbouw dan wel bedrijventerrein als ook zelfrealisatie, de waarde boven de dan geldende agrarische waarde wordt gedeeld met de huidige eigenaren/verkopers.


Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met ons kantoor, de heer J.H. Oomen

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
6 ha 0 a 0 ca m²
Prijs per Ha
125000

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
4 ha 45 a 65 ca
Perceel
ZBM00-L-49
Perceelnaam
Zaltbommel L 49
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 10 a 0 ca
Perceel
ZBM00-L-1315
Perceelnaam
Zaltbommel L 1315
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 44 a 35 ca
Perceel
ZBM00-L-1316
Perceelnaam
Zaltbommel L 1316

Foto's

Kaart Bruchem

naar Bruchem
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand