Vorige | Volgende
Verkocht

Bruchem

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND TE BRUCHEM

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van circa 4.62.00 ha, gelegen aan de Kleinestraat te Bruchem.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras.

Kwaliteit:
Het betreft een rechthoekig gevormd perceel, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4.

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de noordoost- en zuidoostzijde bevindt zich een A-watergang en aan de noordwest- en zuidwestzijde bevinden zich C-watergangen.

Staat van onderhoud:
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Kleinestraat. De belendingen betreffen landbouwgrond en bos aan de noordoostzijde.

Bijzonderheden:
Het aangeboden perceel wordt afgesplitst van perceel Kerkwijk S 230; er zal een nieuw kadastraal nummer worden toegekend.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend:
Gemeente Kerkwijk sectie S nummer 230 ged., oppervlakte ca. 4.62.00 ha.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Zaltbommel en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden; gedeeltelijk de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 en de gebiedsaanduiding - Openheid. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2014 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer A. van der Ven)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
4 ha 62 a 0 ca m²
Prijs per Ha
9

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
4 ha 62 a 0 ca
Perceel
KWK02-S-230
Perceelnaam
Kerkwijk S 230

Omschrijving

TE KOOP: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND TE BRUCHEM

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van circa 4.62.00 ha, gelegen aan de Kleinestraat te Bruchem.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras.

Kwaliteit:
Het betreft een rechthoekig gevormd perceel, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4.

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de noordoost- en zuidoostzijde bevindt zich een A-watergang en aan de noordwest- en zuidwestzijde bevinden zich C-watergangen.

Staat van onderhoud:
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Kleinestraat. De belendingen betreffen landbouwgrond en bos aan de noordoostzijde.

Bijzonderheden:
Het aangeboden perceel wordt afgesplitst van perceel Kerkwijk S 230; er zal een nieuw kadastraal nummer worden toegekend.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend:
Gemeente Kerkwijk sectie S nummer 230 ged., oppervlakte ca. 4.62.00 ha.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Zaltbommel en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden; gedeeltelijk de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 en de gebiedsaanduiding - Openheid. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2014 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer A. van der Ven)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
4 ha 62 a 0 ca m²
Prijs per Ha
9

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
4 ha 62 a 0 ca
Perceel
KWK02-S-230
Perceelnaam
Kerkwijk S 230

Foto's

Kaart Bruchem

naar Bruchem
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand