Vorige | Volgende
Verkocht

Houten

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP

Een aaneengesloten gelegen kavel cultuurgrond van 18.56.05 hectare te Houten.

De kavel ligt ten westen van de A27 en wordt ontsloten via de Heemsteedseweg (westzijde) en de Langeweg (oostzijde). De kavel ligt aan de zuidzijde direct aangrenzend aan het terrein van de Nieuwegeinse Golfclub. Ten noorden van de kavel liggen andere cultuurgronden. Ten westen grenst de kavel aan het terrein van Kasteel Heemstede.

Historie
De aangeboden gronden hebben een bijzondere historie. De gronden maakte in het verre verleden onderdeel uit van Kasteel Heemstede. Het was een uitgestrekt park met sierlijke wandeldreven, barokke tuinen, die overdadig versierd waren met keurig geschoren hagen, siergewassen, fonteinen en volières. Tevens was er een oprijlaan naar het kasteel die een lengte had van maar liefst 1800 meter lang. De oprijlaan van destijds wordt nu doorsneden door de A27, maar is nog grotendeels herkenbaar in het terrein.

Gebruik
De gronden zijn reeds tientallen jaren in gebruik als cultuurgrond, specifiek als bouwland en grasland. Het is verkoper niet bekend dat dit feitelijk gebruik op grond van de planologische bestemming niet is toegestaan.

Bestemming
De gronden liggen in bestemmingsplan "Laagraven - Oudewulverbroek" en zijn aangewezen met de enkelbestemming 'Gemengd - Landgoed' en de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 2'. De gronden zijn bestemd voor het behoud van, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de vorm van waardevolle laan-, singel-, houtwal- of bermbeplanting of andere groenvoorziening en van het bijzonder bij onverharde wegen;
- tuinen, erven en verhardingen;
- groenvoorzieningen;
- verkeers- en verblijfsvoorzieningen
- parkeervoorzieningen;
- speelvoorzieningen;
- water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- herstel en instandhouding van de natuurwaarden;
- recreatief medegebruik.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met ons kantoor (de heer J.H. Oomen)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
18 ha 56 a 5 ca m²
Totaal hectare
18 ha 56 a 5 ca m²

Kadastrale gegevens

Oppervlakte
9 ha 86 a 45 ca
Perceel
HTN04-E-3856
Perceelnaam
Houten E 3856
Oppervlakte
2 ha 89 a 30 ca
Perceel
HTN04-E-395
Perceelnaam
Houten E 395
Oppervlakte
1 ha 24 a 0 ca
Perceel
HTN04-E-392
Perceelnaam
Houten E 392
Oppervlakte
2 ha 95 a 50 ca
Perceel
HTN04-E-780
Perceelnaam
Houten E 780
Oppervlakte
0 ha 47 a 0 ca
Perceel
HTN04-E-152
Perceelnaam
Houten E 152
Oppervlakte
0 ha 38 a 90 ca
Perceel
HTN04-E-394
Perceelnaam
Houten E 394
Oppervlakte
0 ha 27 a 70 ca
Perceel
HTN04-E-158
Perceelnaam
Houten E 158

Omschrijving

TE KOOP

Een aaneengesloten gelegen kavel cultuurgrond van 18.56.05 hectare te Houten.

De kavel ligt ten westen van de A27 en wordt ontsloten via de Heemsteedseweg (westzijde) en de Langeweg (oostzijde). De kavel ligt aan de zuidzijde direct aangrenzend aan het terrein van de Nieuwegeinse Golfclub. Ten noorden van de kavel liggen andere cultuurgronden. Ten westen grenst de kavel aan het terrein van Kasteel Heemstede.

Historie
De aangeboden gronden hebben een bijzondere historie. De gronden maakte in het verre verleden onderdeel uit van Kasteel Heemstede. Het was een uitgestrekt park met sierlijke wandeldreven, barokke tuinen, die overdadig versierd waren met keurig geschoren hagen, siergewassen, fonteinen en volières. Tevens was er een oprijlaan naar het kasteel die een lengte had van maar liefst 1800 meter lang. De oprijlaan van destijds wordt nu doorsneden door de A27, maar is nog grotendeels herkenbaar in het terrein.

Gebruik
De gronden zijn reeds tientallen jaren in gebruik als cultuurgrond, specifiek als bouwland en grasland. Het is verkoper niet bekend dat dit feitelijk gebruik op grond van de planologische bestemming niet is toegestaan.

Bestemming
De gronden liggen in bestemmingsplan "Laagraven - Oudewulverbroek" en zijn aangewezen met de enkelbestemming 'Gemengd - Landgoed' en de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 2'. De gronden zijn bestemd voor het behoud van, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de vorm van waardevolle laan-, singel-, houtwal- of bermbeplanting of andere groenvoorziening en van het bijzonder bij onverharde wegen;
- tuinen, erven en verhardingen;
- groenvoorzieningen;
- verkeers- en verblijfsvoorzieningen
- parkeervoorzieningen;
- speelvoorzieningen;
- water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- herstel en instandhouding van de natuurwaarden;
- recreatief medegebruik.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met ons kantoor (de heer J.H. Oomen)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
18 ha 56 a 5 ca m²
Totaal hectare
18 ha 56 a 5 ca m²

Kadastrale gegevens

Oppervlakte
9 ha 86 a 45 ca
Perceel
HTN04-E-3856
Perceelnaam
Houten E 3856
Oppervlakte
2 ha 89 a 30 ca
Perceel
HTN04-E-395
Perceelnaam
Houten E 395
Oppervlakte
1 ha 24 a 0 ca
Perceel
HTN04-E-392
Perceelnaam
Houten E 392
Oppervlakte
2 ha 95 a 50 ca
Perceel
HTN04-E-780
Perceelnaam
Houten E 780
Oppervlakte
0 ha 47 a 0 ca
Perceel
HTN04-E-152
Perceelnaam
Houten E 152
Oppervlakte
0 ha 38 a 90 ca
Perceel
HTN04-E-394
Perceelnaam
Houten E 394
Oppervlakte
0 ha 27 a 70 ca
Perceel
HTN04-E-158
Perceelnaam
Houten E 158

Foto's

Kaart Houten

naar Houten
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand