Vorige | Volgende
Verkocht

Swifterbant

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP

Een agrarische bedrijfslocatie (akkerbouwbedrijf), gelegen aan de Elandweg 31 te Swifterbant (Flevopolder).

Het bedrijf omvat de volgende opstallen en voorzieningen:
-bedrijfswoning, bouwjaar 1967, inhoud ca. 516 m³
-cultuurschuur, bouwjaar 1962, ca. 548 m²
-bewaarplaats zaaiuien, bouwjaar 1972, opslagcapaciteit 400 ton
-werktuigenberging, bouwjaar 1985, ca. 358 m²
-bewaarschuur, bouwjaar 2009, opslagcapaciteit 800 ton
-erfverhardingen en overige voorzieningen

Dit bedrijf omvat totaal 35.27.73 ha, bestaande uit:
-circa 2.000 m² woonerf
-circa 7.981 m² bedrijfserf
-circa 34.27.92 ha landbouwgrond

Bedrijfswoning:
De vrijstaande semi-bungalow is gebouwd in 1967 door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. De woning is traditioneel gebouwd, in steen opgetrokken en afgedekt met een zadeldak met dakpannen. De woning heeft deels dubbele beglazing en is gedeeltelijk voorzien van hardhouten kozijnen. De verwarming verloopt via drie gashaarden en elektrische kachels. De warmwatervoorziening verloopt via een elektrische boiler.

De begane grond is ingedeeld met een entree/ hal. De woonkamer en eetkamer zijn L-vormig, de keuken en aanbouwkeuken zijn in 2003 opnieuw ingericht. Beneden bevinden zich twee slaapkamers en een kantoor. Daarnaast ook nog de bijkeuken, een douche en een toilet. Op de verdieping is de zolder met overloop en een derde slaapkamer. De woning is omgeven door siertuin met terras.

Cultuurschuur:
De cultuurschuur uit 1962 is gebouwd door de Rijksdienst IJsselmeerpolders.
Dit object is opgebouwd met schokbetonelementen wanden en heeft een betonklinker vloerverharding. De hout gelijmde spanten hebben een vrije overspanning. De topgevels zijn van hout en het pannendak is met asbesthoudende cementplaten onderschoten.

Het object beschikt over een ingebouwd magazijn, kantoor, toilet en Gewas Bestrijding Middelen (GBM) kast. Het plafond van het magazijn is met asbesthoudende cementplaten onderschoten. De achterste drie spantvakken hebben drukvaste wanden en zijn geïsoleerd met steenwol dekens en houtenbetimmering. Het dak is geïsoleerd door middel van een hangzolder van polystyreen isolatieplaten.

Afmetingen: 30.87 x 17.53 meter vloeroppervlak, zijwandhoogte is 2.64 meter en de nokhoogte is op 10.05 meter.

Zaaiuienbewaarplaats:
Deze bewaarplaats voor zaaiuien is gebouwd in 1972. Het object heeft halfsteens muren, stalen spanten met vrije overspanning en een geïsoleerde sandwichpanelen dak. De spantconstructie en fundatie zijn drukvast. De vloer is deels verhard met betonklinkers en een deel van 88 m² is met betonplaten vloerverharding, die in 2016 zijn geplaatst.

In 2016 geheel ingericht voor zaaiuien bewaring en heeft een computergestuurd bovengronds ventilatiesysteem van Tolsma Vision, bestaande uit drie halfronde metalen kanalen aangesloten aan een luchtsluis met ventilatoren. Daarbij zijn er modulerende gaskachels aangesloten aan Vision. Er is een demontabele voor keerwand en een demontabele keerwand bij de zijdeur. De muren zijn geïsoleerd met steenwoldekens en houtenbetimmering, het dak is geïsoleerd met polystyreenplaten en achter de geïsoleerde toegangsdeuren. Het dak is in 1999 extra geïsoleerd met polyurethaan spray.

Afmetingen: 30.87 x17.53 meter vloeroppervlak, de zijwandhoogte is 2.64 meter en de nokhoogte is op 10.05 meter.

Werktuigenberging:
De berging is gebouwd in 1985 van stalen spanten met vrije overspanning, metalen damwandprofiel platen wanden en een geïsoleerde sandwichpanelen dak en kent een drukvaste spantconstructie en fundatie. Ook deze vloer heeft een betonklinker vloerverharding. Afmetingen: 23.87 x 15 meter vloeroppervlak, de zijwandhoogte is 3.30 meter en de nokhoogte is op 6.80 meter.

Bewaarschuur:
Deze bewaarschuur is in 2009 gebouwd en is opgebouwd met stalen spanten met vrije overspanning, de wanden zijn van metalen damwandprofiel platen en er ligt een vezelcement golfplatendak op. De vloer heeft een betonplaten vloerverharding.

De achterste vier spantvakken zijn ingericht voor aardappelbewaring (800 ton). Dit object heeft een computergestuurd Tolsma Vison bovengronds ventilatiesysteem. Dit systeem bestaat uit vijf halfronde metalen kanalen aangesloten aan een luchtsluis met eveneens vijf ingebouwde ventilatoren. De wanden en het dak zijn van de bewaarschuur hebben selthaan isolatieplaten. De voorzijde is af te sluiten met een geïsoleerde sandwichpanelen wand.

Afmetingen: het vloeroppervlak is 35 x 20 meter, de zijwandhoogte is 4.50 meter en de nokhoogte is op 8.155 meter.

Erfverharding:
De verharding van het erf is vanaf 1962 aangelegd met betonklinkers op zandbed. De oprit is in 2002 opnieuw aangelegd met betonplaten, circa 158 m².

Bietenstortplaats:
De stortplaats voor de bieten is aangelegd in 1974 en 1981 van ter plaatse gestorte gewapend beton en heeft een oppervlakte van circa 418 m².

Kavelpad:
De eerste 393 meter is in 1974 gelegd van ter plaatse gestorte gewapend beton en is 2.40 meter breed. De laatste 368 meter van dit pad is in 1970 gelegd van ter plaatse gestorte gewapend beton, opgebouwd uit twee stroken van 60 cm breed en deze zijn circa 15 centimeter dik. Kavelpad K 42 is machinaal gelegd van beton. De breedte van het pad is 3,25 meter en kent een lengte van 250 meter.

Landbouwgrond:
Direct aansluitend aan het bedrijfserf ligt de huiskavel van 34.27.92 ha. De grondsoort betreft kalkrijke poldervaaggrond met bodemcode Mn 35A. Het bodemtype is middelzware jonge kalkrijke zeekleigrond, code 7-8 met circa 32 tot 46 % afslibbaarheid, 28% lutum, 3,3-6 % organische stof. De profielopbouw is 6 meter kleiafzetting op zand.

Kavel K 41 en K 42 zijn voorzien van drainage op 6 meter. De grondwatertrap is VI; dit betekent 1.20 tot 1.50 meter onder maaiveld.

Besmettingen:
- Aardappelcysten, onderzoek, cysten aangetoond;
- Bietencysten, onderzoek, geen vaststelling;
- Vrijlevend aaltje, onderzoek, geen vaststelling.
- Uien, fusarium geen issue;


Op de kavel K 42 staat langs de Elandweg een NUON transformator. Op grond van het lozingenbesluit gelden er in de randzone beperkingen langs sloten en tochten. De watergang is een ecologische verbindingszone.

Bestemmingsplan:
Het bedrijf is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Dronten" van de gemeente Dronten, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 oktober 2016. Het bedrijf is aangewezen met de enkelbestemming ‘Agrarisch’. Het erf met gebouwen heeft de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel’. Rondom het erf is sprake van een functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – zoekgebied’. Ten aanzien van de landbouwgronden geldt de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 alsook de functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – archeologie dieptecriterium 1m’. Voor een strook langs de Dronterringweg geldt de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – weg’.

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer Johan Oomen)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
akkerbouwbedrijf
Bouwjaar
1967

Details

Aantal bedrijfswoningen
1
Eigen belang
nee
Totaal hectare
35 ha 27 a 73 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 20 a 0 ca
Perceel
DTN01-B-2134
Perceelnaam
Dronten B 2134
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 79 a 81 ca
Perceel
DTN01-B-2135
Perceelnaam
Dronten B 2135
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
24 ha 57 a 92 ca
Perceel
DTN01-B-2935
Perceelnaam
Dronten B 2935
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
5 ha 0 a 0 ca
Perceel
DTN01-B-
Perceelnaam
Dronten B
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 70 a 0 ca
Perceel
DTN01-B-2932
Perceelnaam
Dronten B 2932

Omschrijving

TE KOOP

Een agrarische bedrijfslocatie (akkerbouwbedrijf), gelegen aan de Elandweg 31 te Swifterbant (Flevopolder).

Het bedrijf omvat de volgende opstallen en voorzieningen:
-bedrijfswoning, bouwjaar 1967, inhoud ca. 516 m³
-cultuurschuur, bouwjaar 1962, ca. 548 m²
-bewaarplaats zaaiuien, bouwjaar 1972, opslagcapaciteit 400 ton
-werktuigenberging, bouwjaar 1985, ca. 358 m²
-bewaarschuur, bouwjaar 2009, opslagcapaciteit 800 ton
-erfverhardingen en overige voorzieningen

Dit bedrijf omvat totaal 35.27.73 ha, bestaande uit:
-circa 2.000 m² woonerf
-circa 7.981 m² bedrijfserf
-circa 34.27.92 ha landbouwgrond

Bedrijfswoning:
De vrijstaande semi-bungalow is gebouwd in 1967 door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. De woning is traditioneel gebouwd, in steen opgetrokken en afgedekt met een zadeldak met dakpannen. De woning heeft deels dubbele beglazing en is gedeeltelijk voorzien van hardhouten kozijnen. De verwarming verloopt via drie gashaarden en elektrische kachels. De warmwatervoorziening verloopt via een elektrische boiler.

De begane grond is ingedeeld met een entree/ hal. De woonkamer en eetkamer zijn L-vormig, de keuken en aanbouwkeuken zijn in 2003 opnieuw ingericht. Beneden bevinden zich twee slaapkamers en een kantoor. Daarnaast ook nog de bijkeuken, een douche en een toilet. Op de verdieping is de zolder met overloop en een derde slaapkamer. De woning is omgeven door siertuin met terras.

Cultuurschuur:
De cultuurschuur uit 1962 is gebouwd door de Rijksdienst IJsselmeerpolders.
Dit object is opgebouwd met schokbetonelementen wanden en heeft een betonklinker vloerverharding. De hout gelijmde spanten hebben een vrije overspanning. De topgevels zijn van hout en het pannendak is met asbesthoudende cementplaten onderschoten.

Het object beschikt over een ingebouwd magazijn, kantoor, toilet en Gewas Bestrijding Middelen (GBM) kast. Het plafond van het magazijn is met asbesthoudende cementplaten onderschoten. De achterste drie spantvakken hebben drukvaste wanden en zijn geïsoleerd met steenwol dekens en houtenbetimmering. Het dak is geïsoleerd door middel van een hangzolder van polystyreen isolatieplaten.

Afmetingen: 30.87 x 17.53 meter vloeroppervlak, zijwandhoogte is 2.64 meter en de nokhoogte is op 10.05 meter.

Zaaiuienbewaarplaats:
Deze bewaarplaats voor zaaiuien is gebouwd in 1972. Het object heeft halfsteens muren, stalen spanten met vrije overspanning en een geïsoleerde sandwichpanelen dak. De spantconstructie en fundatie zijn drukvast. De vloer is deels verhard met betonklinkers en een deel van 88 m² is met betonplaten vloerverharding, die in 2016 zijn geplaatst.

In 2016 geheel ingericht voor zaaiuien bewaring en heeft een computergestuurd bovengronds ventilatiesysteem van Tolsma Vision, bestaande uit drie halfronde metalen kanalen aangesloten aan een luchtsluis met ventilatoren. Daarbij zijn er modulerende gaskachels aangesloten aan Vision. Er is een demontabele voor keerwand en een demontabele keerwand bij de zijdeur. De muren zijn geïsoleerd met steenwoldekens en houtenbetimmering, het dak is geïsoleerd met polystyreenplaten en achter de geïsoleerde toegangsdeuren. Het dak is in 1999 extra geïsoleerd met polyurethaan spray.

Afmetingen: 30.87 x17.53 meter vloeroppervlak, de zijwandhoogte is 2.64 meter en de nokhoogte is op 10.05 meter.

Werktuigenberging:
De berging is gebouwd in 1985 van stalen spanten met vrije overspanning, metalen damwandprofiel platen wanden en een geïsoleerde sandwichpanelen dak en kent een drukvaste spantconstructie en fundatie. Ook deze vloer heeft een betonklinker vloerverharding. Afmetingen: 23.87 x 15 meter vloeroppervlak, de zijwandhoogte is 3.30 meter en de nokhoogte is op 6.80 meter.

Bewaarschuur:
Deze bewaarschuur is in 2009 gebouwd en is opgebouwd met stalen spanten met vrije overspanning, de wanden zijn van metalen damwandprofiel platen en er ligt een vezelcement golfplatendak op. De vloer heeft een betonplaten vloerverharding.

De achterste vier spantvakken zijn ingericht voor aardappelbewaring (800 ton). Dit object heeft een computergestuurd Tolsma Vison bovengronds ventilatiesysteem. Dit systeem bestaat uit vijf halfronde metalen kanalen aangesloten aan een luchtsluis met eveneens vijf ingebouwde ventilatoren. De wanden en het dak zijn van de bewaarschuur hebben selthaan isolatieplaten. De voorzijde is af te sluiten met een geïsoleerde sandwichpanelen wand.

Afmetingen: het vloeroppervlak is 35 x 20 meter, de zijwandhoogte is 4.50 meter en de nokhoogte is op 8.155 meter.

Erfverharding:
De verharding van het erf is vanaf 1962 aangelegd met betonklinkers op zandbed. De oprit is in 2002 opnieuw aangelegd met betonplaten, circa 158 m².

Bietenstortplaats:
De stortplaats voor de bieten is aangelegd in 1974 en 1981 van ter plaatse gestorte gewapend beton en heeft een oppervlakte van circa 418 m².

Kavelpad:
De eerste 393 meter is in 1974 gelegd van ter plaatse gestorte gewapend beton en is 2.40 meter breed. De laatste 368 meter van dit pad is in 1970 gelegd van ter plaatse gestorte gewapend beton, opgebouwd uit twee stroken van 60 cm breed en deze zijn circa 15 centimeter dik. Kavelpad K 42 is machinaal gelegd van beton. De breedte van het pad is 3,25 meter en kent een lengte van 250 meter.

Landbouwgrond:
Direct aansluitend aan het bedrijfserf ligt de huiskavel van 34.27.92 ha. De grondsoort betreft kalkrijke poldervaaggrond met bodemcode Mn 35A. Het bodemtype is middelzware jonge kalkrijke zeekleigrond, code 7-8 met circa 32 tot 46 % afslibbaarheid, 28% lutum, 3,3-6 % organische stof. De profielopbouw is 6 meter kleiafzetting op zand.

Kavel K 41 en K 42 zijn voorzien van drainage op 6 meter. De grondwatertrap is VI; dit betekent 1.20 tot 1.50 meter onder maaiveld.

Besmettingen:
- Aardappelcysten, onderzoek, cysten aangetoond;
- Bietencysten, onderzoek, geen vaststelling;
- Vrijlevend aaltje, onderzoek, geen vaststelling.
- Uien, fusarium geen issue;


Op de kavel K 42 staat langs de Elandweg een NUON transformator. Op grond van het lozingenbesluit gelden er in de randzone beperkingen langs sloten en tochten. De watergang is een ecologische verbindingszone.

Bestemmingsplan:
Het bedrijf is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Dronten" van de gemeente Dronten, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 oktober 2016. Het bedrijf is aangewezen met de enkelbestemming ‘Agrarisch’. Het erf met gebouwen heeft de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel’. Rondom het erf is sprake van een functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – zoekgebied’. Ten aanzien van de landbouwgronden geldt de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 alsook de functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – archeologie dieptecriterium 1m’. Voor een strook langs de Dronterringweg geldt de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – weg’.

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer Johan Oomen)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
akkerbouwbedrijf
Bouwjaar
1967

Details

Aantal bedrijfswoningen
1
Eigen belang
nee
Totaal hectare
35 ha 27 a 73 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 20 a 0 ca
Perceel
DTN01-B-2134
Perceelnaam
Dronten B 2134
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 79 a 81 ca
Perceel
DTN01-B-2135
Perceelnaam
Dronten B 2135
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
24 ha 57 a 92 ca
Perceel
DTN01-B-2935
Perceelnaam
Dronten B 2935
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
5 ha 0 a 0 ca
Perceel
DTN01-B-
Perceelnaam
Dronten B
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 70 a 0 ca
Perceel
DTN01-B-2932
Perceelnaam
Dronten B 2932

Foto's

Kaart Swifterbant

naar Swifterbant
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand