Vorige | Volgende
Verkocht

Sirjansland

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij diverse kavels landbouwgrond te Sirjansland (Schouwen-Duiveland) te koop aan. De kavels worden aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavels, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden.

Het is mogelijk op één of meerdere kavels of op het geheel te bieden. U dient dit uitdrukkelijk aan te geven op uw inschrijvingsformulier.

De inschrijving sluit op maandag 19 juni 2023 om 12:00 uur.

De Kavels landbouwgrond zijn gelegen op het eiland Schouwen-Duiveland ter hoogte van Sirjansland. De kavels zijn zeer goed bereikbaar via een ontsluiting nabij de N59. Een parallelweg maakt de ontsluiting met landbouwvoertuigen eveneens goed.

Kavel I
Deze kavel grond is gelegen net ten noorden van Oosterland en is ingeklemd tussen de bebouwde kom en Rijksweg N59. De kavel is goed bereikbaar via de parallelweg langs de N59. De detailontsluiting van de kavel is geregeld via een tweetal dammen aan de Noordzijde van de kavel. Deze zijn gelegen aan de uiteinden van de kavel. De kavel is gelegen tussen twee watervoerende sloten. De kavel heeft een redelijke agrarische vorm. De teeltlengte van de kavel is redelijk (100 tot 275 meter), maar de kavel is slechts in een richting efficiënt te betelen, omdat de kavel een ronde zijde heeft. De kavel is gelegen op een voormalig getijde afzettingsvlakte met daarin een voormalige getijdegeul. De bodem betreft dan ook een lichte zeekleigrond op zand met een homogene structuur. Het perceel is ter hoogte van de voormalige getijdengeul wat zwaarder van structuur. De afslibbaarheid varieert van ca. 15- tot 22%. De kavel is goed vlak gelegen. De kavel is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van Aardappelen, uien, tarwe en bieten.

Kavel II
De tweede kavel is gelegen aan de Noordzijde van de Rijksweg N59 ter hoogte van de Bredeweg. De kavel is ontsloten via een gedeelde oprit met Rijksweg 8. De kavel gelegen achter Rijksweg 6c en 6b. De kavel is goed vlak gelegen en is de laatste jaren gebruikt als grasland. De grondslag van de kavel is zand met aan de zuidzijde een verhoogd lutumgehalte.

Kavel III
Deze derde kavel is gelegen tussen kavel I en II in en bestaat uit diverse kadastrale eenheden. Deze kavel geldt als teelteenheid. De kavel is gelegen tussen de Maatje Harings Jobsweg en de Bredeweg en is ook via beide wegen ontsloten via een vijftal verspreid gelegen dammen. De kavel is redelijk homogeen qua bodemsamenstelling. Dit komt door een gelijkmatige ligging in een getijdeafzetgebied. De bodem heeft een fijnzandige structuur met een beperkte bouwvoor en lutumgehalte. De zuidelijke helft van de kavel is dan ook al sinds lange tijd in gebruik als grasland. De Noordelijke helft van de kavel is in gebruik als grasland, maar ook voor de teelt van bieten, aardappelen en bloemzaden.

Kavel IV
De vierde kavel is gelegen aan de Bredeweg te Sirjansland. De kavel heeft een goede vorm en grootte. Deze kavel is bereikbaar via twee dammen aan de Bredeweg. De kavel is redelijk homogeen qua bodemsamenstelling. Dit komt door een gelijkmatige ligging in een getijdeafzetting gebied. De bodem heeft een fijnzandige structuur met een beperkte bouwvoor en lutumgehalte. De zuidzijde van de kavel is begrensd door een brede watergang. De kavel is de afgelopen jaren gebruikt voor de teelt van gras, bieten, aardappelen, bloemzaden en uien.

Kavel V
Deze kavel is gelegen tussen de Bredeweg en de Zandweg ten Zuiden van Sirjansland. De kavel is samengesteld uit drie landbouwpercelen die afzonderlijk bewerkt worden. Technisch is het mogelijk een volledige teelt op deze kavel uit te voeren. De kavel is via diverse dammen op de openbare weg aangesloten. Aan de zuidzijde wordt de kavel begrensd door een brede watervoerende sloot. De kavel heeft een grillige vorm, maar is goed onder te verdelen in diverse zelfstandig te betelen teelteenheden. Hierbij variëren de oppervlakten van 3 tot 13 hectare. De samenstelling van de bodem van deze kavel is vergelijkbaar met die van kavel II en III. Deze kavel wordt gebruikt voor de teelt van aardappelen, gerst, mais, bieten en bloemzaden.

Bijzonderheden:
- Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.
- De bestaande geliberaliseerde pachtovereenkomsten lopen af op 31 december 2023.
- Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.
- Juridische levering van percelen vindt plaats op uiterlijk 15 december 2023.
- Op de kavels II tot en met V geldt een jachthuurovereenkomst tot 31 december 2029.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 26 maart 2009. Volgens dit bestemmingsplan is het taxatieobject aangewezen met de:
- enkelbestemming ‘Agrarisch’

Belemmeringen:
Er zijn enkele belemmeringen aanwezig op de kavels. Deze zijn opgenomen in de concept koopovereenkomst.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer F.C. (Frank) Jansen.
Dit kan per e-mail: koop@vhno.nl / telefoon: +31 (0)76 560 2007

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Bouwkavel 1 Are
15
Bouwkavel 1 Hectare
8
Eigen belang
nee
Milieuvergunning
niet van toepassing
Totaal hectare
51 ha 49 a 62 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
6 ha 81 a 5 ca
Perceel
DVL00-B-718
Perceelnaam
Duiveland B 718
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 14 a 50 ca
Perceel
DVL00-H-249
Perceelnaam
Duiveland H 249
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
5 ha 73 a 0 ca
Perceel
DVL00-H-757
Perceelnaam
Duiveland H 757
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
2 ha 42 a 0 ca
Perceel
DVL00-H-815
Perceelnaam
Duiveland H 815
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
12 ha 76 a 80 ca
Perceel
DVL00-H-824
Perceelnaam
Duiveland H 824
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 82 a 50 ca
Perceel
DVL00-H-946
Perceelnaam
Duiveland H 946
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
9 ha 13 a 20 ca
Perceel
DVL00-H-1033
Perceelnaam
Duiveland H 1033

Veilinginformatie

Eind datum
2023-09-27T09:00

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij diverse kavels landbouwgrond te Sirjansland (Schouwen-Duiveland) te koop aan. De kavels worden aangeboden per inschrijving. In de brochure wordt nadere informatie verstrekt over de aangeboden kavels, de te volgen procedure en de inschrijvingsvoorwaarden.

Het is mogelijk op één of meerdere kavels of op het geheel te bieden. U dient dit uitdrukkelijk aan te geven op uw inschrijvingsformulier.

De inschrijving sluit op maandag 19 juni 2023 om 12:00 uur.

De Kavels landbouwgrond zijn gelegen op het eiland Schouwen-Duiveland ter hoogte van Sirjansland. De kavels zijn zeer goed bereikbaar via een ontsluiting nabij de N59. Een parallelweg maakt de ontsluiting met landbouwvoertuigen eveneens goed.

Kavel I
Deze kavel grond is gelegen net ten noorden van Oosterland en is ingeklemd tussen de bebouwde kom en Rijksweg N59. De kavel is goed bereikbaar via de parallelweg langs de N59. De detailontsluiting van de kavel is geregeld via een tweetal dammen aan de Noordzijde van de kavel. Deze zijn gelegen aan de uiteinden van de kavel. De kavel is gelegen tussen twee watervoerende sloten. De kavel heeft een redelijke agrarische vorm. De teeltlengte van de kavel is redelijk (100 tot 275 meter), maar de kavel is slechts in een richting efficiënt te betelen, omdat de kavel een ronde zijde heeft. De kavel is gelegen op een voormalig getijde afzettingsvlakte met daarin een voormalige getijdegeul. De bodem betreft dan ook een lichte zeekleigrond op zand met een homogene structuur. Het perceel is ter hoogte van de voormalige getijdengeul wat zwaarder van structuur. De afslibbaarheid varieert van ca. 15- tot 22%. De kavel is goed vlak gelegen. De kavel is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van Aardappelen, uien, tarwe en bieten.

Kavel II
De tweede kavel is gelegen aan de Noordzijde van de Rijksweg N59 ter hoogte van de Bredeweg. De kavel is ontsloten via een gedeelde oprit met Rijksweg 8. De kavel gelegen achter Rijksweg 6c en 6b. De kavel is goed vlak gelegen en is de laatste jaren gebruikt als grasland. De grondslag van de kavel is zand met aan de zuidzijde een verhoogd lutumgehalte.

Kavel III
Deze derde kavel is gelegen tussen kavel I en II in en bestaat uit diverse kadastrale eenheden. Deze kavel geldt als teelteenheid. De kavel is gelegen tussen de Maatje Harings Jobsweg en de Bredeweg en is ook via beide wegen ontsloten via een vijftal verspreid gelegen dammen. De kavel is redelijk homogeen qua bodemsamenstelling. Dit komt door een gelijkmatige ligging in een getijdeafzetgebied. De bodem heeft een fijnzandige structuur met een beperkte bouwvoor en lutumgehalte. De zuidelijke helft van de kavel is dan ook al sinds lange tijd in gebruik als grasland. De Noordelijke helft van de kavel is in gebruik als grasland, maar ook voor de teelt van bieten, aardappelen en bloemzaden.

Kavel IV
De vierde kavel is gelegen aan de Bredeweg te Sirjansland. De kavel heeft een goede vorm en grootte. Deze kavel is bereikbaar via twee dammen aan de Bredeweg. De kavel is redelijk homogeen qua bodemsamenstelling. Dit komt door een gelijkmatige ligging in een getijdeafzetting gebied. De bodem heeft een fijnzandige structuur met een beperkte bouwvoor en lutumgehalte. De zuidzijde van de kavel is begrensd door een brede watergang. De kavel is de afgelopen jaren gebruikt voor de teelt van gras, bieten, aardappelen, bloemzaden en uien.

Kavel V
Deze kavel is gelegen tussen de Bredeweg en de Zandweg ten Zuiden van Sirjansland. De kavel is samengesteld uit drie landbouwpercelen die afzonderlijk bewerkt worden. Technisch is het mogelijk een volledige teelt op deze kavel uit te voeren. De kavel is via diverse dammen op de openbare weg aangesloten. Aan de zuidzijde wordt de kavel begrensd door een brede watervoerende sloot. De kavel heeft een grillige vorm, maar is goed onder te verdelen in diverse zelfstandig te betelen teelteenheden. Hierbij variëren de oppervlakten van 3 tot 13 hectare. De samenstelling van de bodem van deze kavel is vergelijkbaar met die van kavel II en III. Deze kavel wordt gebruikt voor de teelt van aardappelen, gerst, mais, bieten en bloemzaden.

Bijzonderheden:
- Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.
- De bestaande geliberaliseerde pachtovereenkomsten lopen af op 31 december 2023.
- Volgens het kadastraal bericht zijn de percelen niet belast met een herinrichtingsrente.
- Juridische levering van percelen vindt plaats op uiterlijk 15 december 2023.
- Op de kavels II tot en met V geldt een jachthuurovereenkomst tot 31 december 2029.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 26 maart 2009. Volgens dit bestemmingsplan is het taxatieobject aangewezen met de:
- enkelbestemming ‘Agrarisch’

Belemmeringen:
Er zijn enkele belemmeringen aanwezig op de kavels. Deze zijn opgenomen in de concept koopovereenkomst.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de brochure en inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met de heer F.C. (Frank) Jansen.
Dit kan per e-mail: koop@vhno.nl / telefoon: +31 (0)76 560 2007

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Bouwkavel 1 Are
15
Bouwkavel 1 Hectare
8
Eigen belang
nee
Milieuvergunning
niet van toepassing
Totaal hectare
51 ha 49 a 62 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
6 ha 81 a 5 ca
Perceel
DVL00-B-718
Perceelnaam
Duiveland B 718
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 14 a 50 ca
Perceel
DVL00-H-249
Perceelnaam
Duiveland H 249
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
5 ha 73 a 0 ca
Perceel
DVL00-H-757
Perceelnaam
Duiveland H 757
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
2 ha 42 a 0 ca
Perceel
DVL00-H-815
Perceelnaam
Duiveland H 815
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
12 ha 76 a 80 ca
Perceel
DVL00-H-824
Perceelnaam
Duiveland H 824
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 82 a 50 ca
Perceel
DVL00-H-946
Perceelnaam
Duiveland H 946
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
9 ha 13 a 20 ca
Perceel
DVL00-H-1033
Perceelnaam
Duiveland H 1033

Veilinginformatie

Eind datum
2023-09-27T09:00

Foto's

Kaart Sirjansland

naar Sirjansland
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand