Vorige | Volgende

Kerkwerve

Prijs op aanvraag 

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever mogen wij opnieuw een perceel landbouwgrond aanbieden op Schouwen-Duiveland. Ditmaal ter hoogte van Kerkwerve.

Het betreft een perceel akkerbouwgrond gelegen aan de Brasweg te Kerkwerve. Het perceel heeft een goede landbouwkundige vorm en is rondom ontsloten door watervoerende sloten. Aan de Oostzuide van de kavel zijn een drietal dammen gelegen die evenwijdig verdeeld zijn over de breedte van het perceel. De teeltlengte van het perceel bedraagt ca 460 strekkende meter. Het perceel is goed vlak gelegen en voorzien van drainage. Het perceel is gelegen in een voormalig getijdengebied. De bodem betreft een zware zavelgrond met een afslibbaarheid van ca. 20%. De bodem betreft een zogenaamde Geegaliseerde zeekleigrond. In de ondergrond van het perceel bevindt zich plaatselijk veen. Het organisch stofgehalte bedraagt 2,5%.

Het perceel is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van onder andere (poot)aardappelen, Luzerne en Gras.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Schouwen-Duiveland vastgesteld op 26 maart 2009 met enkelbestemming agrarisch.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
10 ha 63 a 60 ca m²
Totaal hectare
11 ha 5 a 60 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 79 a 90 ca
Perceel
MDS01-H-1186
Perceelnaam
Middenschouwen H 1186
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
8 ha 25 a 70 ca
Perceel
MDS01-H-1187
Perceelnaam
Middenschouwen H 1187

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever mogen wij opnieuw een perceel landbouwgrond aanbieden op Schouwen-Duiveland. Ditmaal ter hoogte van Kerkwerve.

Het betreft een perceel akkerbouwgrond gelegen aan de Brasweg te Kerkwerve. Het perceel heeft een goede landbouwkundige vorm en is rondom ontsloten door watervoerende sloten. Aan de Oostzuide van de kavel zijn een drietal dammen gelegen die evenwijdig verdeeld zijn over de breedte van het perceel. De teeltlengte van het perceel bedraagt ca 460 strekkende meter. Het perceel is goed vlak gelegen en voorzien van drainage. Het perceel is gelegen in een voormalig getijdengebied. De bodem betreft een zware zavelgrond met een afslibbaarheid van ca. 20%. De bodem betreft een zogenaamde Geegaliseerde zeekleigrond. In de ondergrond van het perceel bevindt zich plaatselijk veen. Het organisch stofgehalte bedraagt 2,5%.

Het perceel is de laatste jaren gebruikt voor de teelt van onder andere (poot)aardappelen, Luzerne en Gras.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Schouwen-Duiveland vastgesteld op 26 maart 2009 met enkelbestemming agrarisch.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Opp veldkavels
10 ha 63 a 60 ca m²
Totaal hectare
11 ha 5 a 60 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 79 a 90 ca
Perceel
MDS01-H-1186
Perceelnaam
Middenschouwen H 1186
Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
8 ha 25 a 70 ca
Perceel
MDS01-H-1187
Perceelnaam
Middenschouwen H 1187

Foto's

Kaart Kerkwerve

naar Kerkwerve
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand