Vorige | Volgende
Verkocht

Kerkwijk

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING : EEN PERCEEL LANDBOUWGROND VAN CIRCA 1 HECTARE TE KERKWIJK

INSCHRIJVING SLUIT 16 MAART.

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van circa 1.00.30 ha, gelegen aan de Aalderwijksestraat te Kerkwijk.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras.

Kwaliteit:
Het betreft een rechthoekig gevormd perceel, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden, zavel en lichte klei met een profielverloop van 3 of 3 en 4. (deels profielverloop 5)

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de noord-, west- en zuidzijde bevinden een B-watergangen en aan de oostzijde wordt het perceel door een C-watergang begrenst.

Staat van onderhoud:
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Aalderwijksestraat. De belendingen betreffen landbouwgrond.

Bijzonderheden:
Verkoop per inschrijving, al dan niet in combinatie met het schuin tegenovergelegen perceel Kerkwijk,
sectie O, nummer 74 te verwerven. De inschrijvingen dienen uiterlijk 16 maart om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden dienen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor op te vragen.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend:
Gemeente Kerkwijk sectie O nummer 34, oppervlakte ca. 1.00.30 ha.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Zaltbommel en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2014 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer A. van der Ven)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
1 ha 0 a 30 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 0 a 30 ca
Perceel
KWK02-O-34
Perceelnaam
Kerkwijk O 34

Veilinginformatie

Eind datum
2022-03-16T12:00

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING : EEN PERCEEL LANDBOUWGROND VAN CIRCA 1 HECTARE TE KERKWIJK

INSCHRIJVING SLUIT 16 MAART.

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van circa 1.00.30 ha, gelegen aan de Aalderwijksestraat te Kerkwijk.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras.

Kwaliteit:
Het betreft een rechthoekig gevormd perceel, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden, zavel en lichte klei met een profielverloop van 3 of 3 en 4. (deels profielverloop 5)

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de noord-, west- en zuidzijde bevinden een B-watergangen en aan de oostzijde wordt het perceel door een C-watergang begrenst.

Staat van onderhoud:
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Aalderwijksestraat. De belendingen betreffen landbouwgrond.

Bijzonderheden:
Verkoop per inschrijving, al dan niet in combinatie met het schuin tegenovergelegen perceel Kerkwijk,
sectie O, nummer 74 te verwerven. De inschrijvingen dienen uiterlijk 16 maart om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden dienen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor op te vragen.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend:
Gemeente Kerkwijk sectie O nummer 34, oppervlakte ca. 1.00.30 ha.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Zaltbommel en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2014 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de inschrijfdocumenten te ontvangen?
Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer A. van der Ven)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
1 ha 0 a 30 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 0 a 30 ca
Perceel
KWK02-O-34
Perceelnaam
Kerkwijk O 34

Veilinginformatie

Eind datum
2022-03-16T12:00

Foto's

Kaart Kerkwijk

naar Kerkwijk
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand