Vorige | Volgende
Verkocht

Kerkwijk

Dit agrarisch object is verkocht

Neem contact met ons op

076-5602007

info@vhno.nl

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING : EEN PERCEEL LANDBOUWGROND VAN RUIM 2,6 HECTARE TE KERKWIJK

INSCHRIJVING SLUIT 16 MAART

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van circa 2.69.70 ha, gelegen aan de Aalderwijksestraat te Kerkwijk.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras.

Kwaliteit:
Het betreft een rechthoekig gevormd perceel, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden, zavel en lichte klei met een profielverloop van 3 of 3 en 4.

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de noord- en oostzijde bevindt zich een A-watergang. Aan de zuidzijde bevindt zich een B-watergang en aan de westzijde wordt het perceel begrenst door een C-watergang.

Staat van onderhoud:
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Aalderwijksestraat. De belendingen betreffen landbouwgrond.

Bijzonderheden:
Verkoop bij inschrijving : eventueel in combinatie met het tegenovergelegen perceel Kerkwijk, sectie O, nummer 34 te verwerven. De inschrijvingen dienen uiterlijk 16 maart om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden dienen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor op te vragen.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend:
Gemeente Kerkwijk sectie O nummer 74, oppervlakte ca. 2.69.70 ha.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Rechten:
Het perceel is wel belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht en opstalrecht Nutsvoorzieningen.

Vigerende bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Zaltbommel en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2014 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de inschrijfdocumenten ontvangen?
Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer A. van der Ven)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
2 ha 69 a 70 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 69 a 70 ca
Perceel
KWK02-O-74
Perceelnaam
Kerkwijk O 74

Veilinginformatie

Eind datum
2022-03-16T12:00

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING : EEN PERCEEL LANDBOUWGROND VAN RUIM 2,6 HECTARE TE KERKWIJK

INSCHRIJVING SLUIT 16 MAART

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van circa 2.69.70 ha, gelegen aan de Aalderwijksestraat te Kerkwijk.

Teeltplan:
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras.

Kwaliteit:
Het betreft een rechthoekig gevormd perceel, bestaande uit kalkloze poldervaaggronden, zavel en lichte klei met een profielverloop van 3 of 3 en 4.

Ontwatering:
De ontwatering verloopt via sloten. Aan de noord- en oostzijde bevindt zich een A-watergang. Aan de zuidzijde bevindt zich een B-watergang en aan de westzijde wordt het perceel begrenst door een C-watergang.

Staat van onderhoud:
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Aalderwijksestraat. De belendingen betreffen landbouwgrond.

Bijzonderheden:
Verkoop bij inschrijving : eventueel in combinatie met het tegenovergelegen perceel Kerkwijk, sectie O, nummer 34 te verwerven. De inschrijvingen dienen uiterlijk 16 maart om 12:00 uur te zijn ontvangen.
Geïnteresseerden dienen de inschrijfdocumenten bij ons kantoor op te vragen.

Betalings- en productierechten:
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering:
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend:
Gemeente Kerkwijk sectie O nummer 74, oppervlakte ca. 2.69.70 ha.

Herinrichtingsrente:
Volgens het kadastraal bericht is het perceel niet belast met een herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Rechten:
Het perceel is wel belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht en opstalrecht Nutsvoorzieningen.

Vigerende bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" van de gemeente Zaltbommel en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juli 2014 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek:
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Wenst u meer informatie of de inschrijfdocumenten ontvangen?
Neem gerust contact op met ons kantoor (de heer A. van der Ven)

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
2 ha 69 a 70 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Eeuwig afgekocht
nee
Soorteigendom
volle eigendom
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 69 a 70 ca
Perceel
KWK02-O-74
Perceelnaam
Kerkwijk O 74

Veilinginformatie

Eind datum
2022-03-16T12:00

Foto's

Kaart Kerkwijk

naar Kerkwijk
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand